18 september 2020

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: “Nog veel werk aan de winkel”

ARNHEM – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert op de resultaten van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, dat gister werd gepresenteerd door ‘AM | Talent dat het maakt’. Het ministerie noemt de honderden ervaringsverhalen die werden opgehaald “onacceptabel”.  Het onderzoek toont onder andere aan dat 70,9% van de vrouwen weet niet zeker waar zij terecht kunnen, wanneer er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. “Zeer zorgelijk en dat moet anders.” Reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid “Elk geval van grensoverschrijdend gedrag is er een te veel en de voorbeelden van de respondenten zijn onacceptabel. De gevolgen voor de slachtoffers zijn ingrijpend. Grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder kwalijk als leidinggevenden dit gedrag vertonen en een directeur niet voor een veilige werkomgeving zorgt. Werkgevers hebben namelijk de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De vertrouwenspersoon speelt daarin een centrale rol. Het feit dat ruim meer dan de helft van de respondenten in het onderzoek niet weet waar ze met hun melding naar toe moeten, is zeer zorgelijk en dat moet anders. We werken daarom hard aan het verbeteren van de positie en bekendheid van de vertrouwenspersoon, zowel online als in de praktijk. Op Arboportaal, […]