17 december 2020

Werknemers missen aandacht voor mentaal welzijn tijdens coronacrisis

Uit een peiling van AM Talent dat het maakt naar de impact van 9 maanden thuiswerken blijkt dat er behoefte is aan meer aandacht voor arbeidsvitaliteit vanuit werkgevers. Naast vermoeidheid, concentratieproblemen en overprikkeling kampen werknemers in toenemende mate met stress, depressieve gevoelens en RSI klachten. De peiling werd een week voordat de nieuwe lockdown werd afgekondigd uitgezet onder de 42.000 leden van de AM Community. Op dat moment werkte 74% van de respondenten vanuit huis en 26% deels vanuit huis en deels vanuit kantoor. Het gebrek aan dynamiek en het verlies van sociaal contact met collega’s zorgt ervoor dat 66% van de respondenten het thuiswerken in meer of mindere mate als negatief ervaren. Een derde van een respondenten geeft aan het thuiswerken als een positieve ontwikkeling te zien. Opvallend is dat een deel van hen zelfs aangeeft nooit meer anders te willen. Work-life balance“Dat er mensen zijn die hopen dat het thuiswerken niet meer verdwijnt kan ik me goed voorstellen.” zegt Lotte Rensen, directeur Talent dat het maakt. “Thuiswerken biedt een grote kans voor de emancipatie van verschillende groepen. Voor mensen met een beperking wordt de drempel om een baan te vinden bijvoorbeeld lager, omdat voormalige hindernissen rondom de fysieke […]
18 september 2020

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: “Nog veel werk aan de winkel”

ARNHEM – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert op de resultaten van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, dat gister werd gepresenteerd door ‘AM | Talent dat het maakt’. Het ministerie noemt de honderden ervaringsverhalen die werden opgehaald “onacceptabel”.  Het onderzoek toont onder andere aan dat 70,9% van de vrouwen weet niet zeker waar zij terecht kunnen, wanneer er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. “Zeer zorgelijk en dat moet anders.” Reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid “Elk geval van grensoverschrijdend gedrag is er een te veel en de voorbeelden van de respondenten zijn onacceptabel. De gevolgen voor de slachtoffers zijn ingrijpend. Grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder kwalijk als leidinggevenden dit gedrag vertonen en een directeur niet voor een veilige werkomgeving zorgt. Werkgevers hebben namelijk de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De vertrouwenspersoon speelt daarin een centrale rol. Het feit dat ruim meer dan de helft van de respondenten in het onderzoek niet weet waar ze met hun melding naar toe moeten, is zeer zorgelijk en dat moet anders. We werken daarom hard aan het verbeteren van de positie en bekendheid van de vertrouwenspersoon, zowel online als in de praktijk. Op Arboportaal, […]
17 september 2020

Peiling toont aan: ruim 70% van de vrouwen weet niet waar zij terecht kan bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

ARNHEM – Uit een peiling van ‘AM | Talent dat het maakt’ blijkt dat er twee jaar na het Tweede Kamer debat rondom grensoverschrijdend gedrag nog altijd een hoop misstanden plaatsvinden op de Nederlandse werkvloer. Dat levert onder andere situatieve arbeidsongeschiktheid en een blijvend effect op de werkprestaties van de slachtoffers op. ‘AM | Talent dat het maakt’ roept werkgevers en de politiek op hun verantwoordelijkheid te nemen in de aanpak van dit urgente thema. Harde cijfers De peiling werd uitgezet in de AM Community; met ruim 40.000 leden het grootste online platform voor vrouwelijk talent op de Nederlandse werkvloer. Het overgrote gedeelte van de respondenten (49.7%) werkt fulltime in loondienst, in vrijwel alle branches. De uitkomsten liegen er niet om: twee derde van de ondervraagden geeft aan ervaring te hebben met seksueel getinte grappen of opmerkingen op de werkvloer, 62,2% met ongepaste vragen naar het privéleven (bijvoorbeeld dating, relaties of zaken rondom seksualiteit), ruim de helft heeft intimiderende blikken, gluren of het staren naar billen of borsten ondergaan, 43,% heeft zich gekleineerd gevoeld en 36,8% heeft zelfs fysieke grensoverschrijding meegemaakt in de vorm van ongewenste aanrakingen. 33,5% is weleens gediscrimineerd op basis van geslacht. “De directeur zat tijdens de vrijdagmiddagborrel opmerkingen […]
1 mei 2020

Onderzoek ‘AM | Talent dat het maakt’ toont aan: veel vrxuwelijke* ondernemers in de problemen door coronacrisis

ARNHEM – Veel ondernemers zijn niet verzekerd tegen inkomensverlies, terwijl er door de COVID-19 crisis wel veel verliezen worden geleden. Uit onderzoek van AM | Talent dat het maakt, met bijna 40.000 leden de grootste online community voor vrxuwelijk talent in Nederland, blijkt dat 95% van de respondenten niet verzekerd is. Wel heeft een groot deel van hen genoeg buffer om tenminste de komende twee maanden te overbruggen. Als er daarna toch problemen ontstaan, heeft de helft van de respondenten geen recht op één van de regelingen die door het kabinet zijn getroffen voor ondernemers. Uit de survey die AM | Talent dat het maakt ( ook wel bekend als ‘Ambitieuze Meisjes’) heeft uitgezet binnen haar AM Community, waarvan ruim de helft van de leden actief is als ondernemer, blijkt dat de crisis veel impact heeft op met name deze groep. Zo verliest meer dan 60% van de respondenten opdrachten: het financiële verlies varieert tussen een paar honderd euro per maand en bedragen tot 10.000 euro. Opdrachtgevers leggen activiteiten tijdelijk stil of schorten ze op en nieuwe opdrachten zijn bovendien lastig te vinden: “Mensen durven geen geld uit te geven.” Andere respondenten vinden dat er nog weinig vooruit wordt gekeken. […]