1 mei 2020

Onderzoek ‘AM | Talent dat het maakt’ toont aan: veel vrxuwelijke* ondernemers in de problemen door coronacrisis

ARNHEM – Veel ondernemers zijn niet verzekerd tegen inkomensverlies, terwijl er door de COVID-19 crisis wel veel verliezen worden geleden. Uit onderzoek van AM | Talent dat het maakt, met bijna 40.000 leden de grootste online community voor vrxuwelijk talent in Nederland, blijkt dat 95% van de respondenten niet verzekerd is. Wel heeft een groot deel van hen genoeg buffer om tenminste de komende twee maanden te overbruggen. Als er daarna toch problemen ontstaan, heeft de helft van de respondenten geen recht op één van de regelingen die door het kabinet zijn getroffen voor ondernemers. Uit de survey die AM | Talent dat het maakt ( ook wel bekend als ‘Ambitieuze Meisjes’) heeft uitgezet binnen haar AM Community, waarvan ruim de helft van de leden actief is als ondernemer, blijkt dat de crisis veel impact heeft op met name deze groep. Zo verliest meer dan 60% van de respondenten opdrachten: het financiële verlies varieert tussen een paar honderd euro per maand en bedragen tot 10.000 euro. Opdrachtgevers leggen activiteiten tijdelijk stil of schorten ze op en nieuwe opdrachten zijn bovendien lastig te vinden: “Mensen durven geen geld uit te geven.” Andere respondenten vinden dat er nog weinig vooruit wordt gekeken. […]