Nieuws

18 september 2020

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: “Nog veel werk aan de winkel”

ARNHEM – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert op de resultaten van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, dat gister werd gepresenteerd door ‘AM | Talent dat het maakt’. Het ministerie noemt de honderden ervaringsverhalen die werden opgehaald “onacceptabel”.  Het onderzoek toont onder andere aan dat 70,9% van de vrouwen weet niet zeker waar zij terecht kunnen, wanneer er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. “Zeer zorgelijk en dat moet anders.” Reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid “Elk geval van grensoverschrijdend gedrag is er een te veel en de voorbeelden van de respondenten zijn onacceptabel. De gevolgen voor de slachtoffers zijn ingrijpend. Grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder kwalijk als leidinggevenden dit gedrag vertonen en een directeur niet voor een veilige werkomgeving zorgt. Werkgevers hebben namelijk de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De vertrouwenspersoon speelt daarin een centrale rol. Het feit dat ruim meer dan de helft van de respondenten in het onderzoek niet weet waar ze met hun melding naar toe moeten, is zeer zorgelijk en dat moet anders. We werken daarom hard aan het verbeteren van de positie en bekendheid van de vertrouwenspersoon, zowel online als in de praktijk. Op Arboportaal, […]
17 september 2020

Peiling toont aan: ruim 70% van de vrxuwen* weet niet waar zij terecht kan bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

ARNHEM – Uit een peiling van ‘AM | Talent dat het maakt’ blijkt dat er twee jaar na het Tweede Kamer debat rondom grensoverschrijdend gedrag nog altijd een hoop misstanden plaatsvinden op de Nederlandse werkvloer. Dat levert onder andere situatieve arbeidsongeschiktheid en een blijvend effect op de werkprestaties van de slachtoffers op. ‘AM | Talent dat het maakt’ roept werkgevers en de politiek op hun verantwoordelijkheid te nemen in de aanpak van dit urgente thema. Harde cijfers De peiling werd uitgezet in de AM Community; met ruim 40.000 leden het grootste online platform voor vrxuwelijk talent op de Nederlandse werkvloer. Het overgrote gedeelte van de respondenten (49.7%) werkt fulltime in loondienst, in vrijwel alle branches. De uitkomsten liegen er niet om: twee derde van de ondervraagden geeft aan ervaring te hebben met seksueel getinte grappen of opmerkingen op de werkvloer, 62,2% met ongepaste vragen naar het privéleven (bijvoorbeeld dating, relaties of zaken rondom seksualiteit), ruim de helft heeft intimiderende blikken, gluren of het staren naar billen of borsten ondergaan, 43,% heeft zich gekleineerd gevoeld en 36,8% heeft zelfs fysieke grensoverschrijding meegemaakt in de vorm van ongewenste aanrakingen. 33,5% is weleens gediscrimineerd op basis van geslacht. “De directeur zat tijdens de vrijdagmiddagborrel opmerkingen […]
1 mei 2020

Onderzoek ‘AM | Talent dat het maakt’ toont aan: veel vrxuwelijke* ondernemers in de problemen door coronacrisis

ARNHEM – Veel ondernemers zijn niet verzekerd tegen inkomensverlies, terwijl er door de COVID-19 crisis wel veel verliezen worden geleden. Uit onderzoek van AM | Talent dat het maakt, met bijna 40.000 leden de grootste online community voor vrxuwelijk talent in Nederland, blijkt dat 95% van de respondenten niet verzekerd is. Wel heeft een groot deel van hen genoeg buffer om tenminste de komende twee maanden te overbruggen. Als er daarna toch problemen ontstaan, heeft de helft van de respondenten geen recht op één van de regelingen die door het kabinet zijn getroffen voor ondernemers. Uit de survey die AM | Talent dat het maakt ( ook wel bekend als ‘Ambitieuze Meisjes’) heeft uitgezet binnen haar AM Community, waarvan ruim de helft van de leden actief is als ondernemer, blijkt dat de crisis veel impact heeft op met name deze groep. Zo verliest meer dan 60% van de respondenten opdrachten: het financiële verlies varieert tussen een paar honderd euro per maand en bedragen tot 10.000 euro. Opdrachtgevers leggen activiteiten tijdelijk stil of schorten ze op en nieuwe opdrachten zijn bovendien lastig te vinden: “Mensen durven geen geld uit te geven.” Andere respondenten vinden dat er nog weinig vooruit wordt gekeken. […]
20 april 2020

Talent maakt werk van de corona-crisis

AM ontwikkelt donatieplatform AMxChange Door: Lotte Rensen, founder & managing partner AM | Talent dat het maakt (verantwoordelijk voor strategie & corporate affairs) Het zijn onzekere tijden. Leden van onze community, bestaande uit bijna 40.000 vrouwen, raken opdrachten kwijt of komen (gedeeltelijk) zonder baan te zitten. Anderen durven op dit moment niet de stap te zetten om te gaan ondernemen of te investeren in hun bedrijf, omdat het onzeker is wanneer de vraag naar producten en diensten weer aantrekt. AM | Talent dat het maakt maakt zich dan ook zorgen om de impact die COVID-19 heeft op arbeidsparticipatie en financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Twee onderwerpen die nadrukkelijk de inzet hebben binnen de Emancipatienota van minister Ingrid van Engelshoven en het beleid van de ministeries voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voorafgaand aan de crisis lag het percentage financieel onafhankelijke vrouwen in Nederland op 46,9%, 71% van de vrouwen had betaald werk en driekwart van alle werkende Nederlandse vrouwen werkte in deeltijd. Onderzoek wijst uit dat de positie van vrouwen wereldwijd zal lijden onder deze pandemie. Eerdere uitbraken, waaronder Zika, Ebola en SARS leren ons dat dit soort pandemieën langdurige gevolgen hebben op het gebied […]
23 februari 2020

“The future is equal”

Gelijke representatie en doorbreken van genderstereotype beeldvorming Door: Lotte Rensen, founder & managing partner AM (verantwoordelijk voor strategie & corporate affairs) Het eerste kwartaal van 2020 flitst er doorheen. “Time flies, when you’re having fun”, zegt men. Maar de tijd vliegt ook wanneer je flink de schouders zet onder het verder brengen van de vrouwenzaak. Team AM is inmiddels 17 vrouw sterk, met ondersteuning van een vierkoppige Raad van Advies . Voor de schermen zie je steeds meer van ons, maar graag neem ik je ook mee in alles waar we de afgelopen tijd achter de schermen aan werkten. Zoals je waarschijnlijk al weet richt AM zich onder de vlag ‘Talent dat het maakt’ op vier kernthema’s: Gelijke representatie en het doorbreken van genderstereotype beeldvorming; Preventie grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer; Arbeidsparticipatie & economische zelfstandigheid; Gezondheid & vitaliteit. Deze thema’s zijn grotendeels gelinkt aan de emancipatienota van minister Ingrid van Engelshoven van OCW. In deze nota beschrijft de minister o.a. waar zij zich tijdens haar ambtstermijn op gaat richten, om de positie van Nederlandse vrouwen op de werkvloer te verstevigen en hun positie binnen de maatschappij te bevorderen. De huidige nota loopt tot 2021. De missie van AM | Talent […]
23 november 2019

Interview Telegraaf over de loonkloof – Lotte; “Vrouwen, praat over geld en onderhandel ook thuis.”

Telegraaf publiceerde een artikel over de loonkloof. Voor hetzelfde werk verdienen vrouwen minder dan mannen, bleek opnieuw in een recent onderzoek door Intermediair en de Nyenrode Universiteit. Een veel genoemde oorzaak is dat vrouwen minder goed onderhandelen over geld. Vrouwen verdienen ook voor hetzelfde werk vaak minder dan mannen. Beter onderhandelen is één manier om dat gat te dichten. Telegraaf vroeg Lotte Rensen, oprichtster van platform Ambitieuze Meisjes om tips. Ook interviewden ze twee andere experts. Het hele artikel lees je hier. De tips van Lotte vind je (in een aangevulde, uitgebreidere versie) hieronder.  BEKIJK OOK:  ’Vrouwen nog steeds achtergesteld’  Praat over geld Vrouwen praten over alles, behalve over salaris. Jammer, want dan weet je niet welke looneis je in een gesprek kunt neerleggen. Praat er dus over met je familie, vrienden en collega’s. Vooral met mensen in functies die lijken op die van jou. Op die manier krijg je inzichtelijk wat je kunt vragen en in het geval dat je hebt geconcludeerd dat een collega voor hetzelfde werk meer loon krijgt, heb je een goede reden om te onderbouwen waarom je meer zou moeten verdienen. Wees veeleisend Mannen die onderhandelen worden als assertief gezien, terwijl een vrouw dan maar als […]
20 november 2019

Nominatie Joke Smit aanmoedigingsprijs: “Lotte is een vrouw van vuur, die zonder twijfel geschiedenis gaat schrijven met haar inzet voor vrouwen, meisjes en vrouwen ‘of all ages’.”

AM founder Lotte is genomineerd voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs 2019. De Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een persoon, een groep of een instantie die zich op inspirerende wijze inzet of recent heeft ingezet voor verbetering van de positie van vrouwen of meisjes in de samenleving. Deze prijs is letterlijk een aanmoediging, bedoeld als motivatie om zich te blijven inzetten. Op 11 december wordt de Aanmoedigingsprijs door minister Ingrid van Engelshoven (OCW) uitgereikt aan de persoon, groep of instantie met de meeste stemmen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000. Stemmen kan tot 24 november via de website. Welke resultaten heeft deze kandidaat neergezet of laten zien?Lotte is founder van AM (Ambitieuze Meisjes). Het is haar missie om de Nederlandse werkvloer gezonder, veiliger en kansrijker te maken voor jonge vrouwen. Lotte realiseert dit samen met managing partner Malou Muller en team AM, door de handen in één te slaan met werkgevers en beleidsmakers en door jong vrouwelijk talent te empoweren. Lotte streeft naar een klimaat waarbinnen vrouwelijke young professionals en startende ondernemers op een verantwoorde wijze, met gelijke kansen en beloningen, kunnen werken aan de realisatie van hun carrière doelen. Op deze manier […]
28 september 2019

Interview Fuck the quarterlife crisis: “De maatschappij legt tussen je twintigste en dertigste een enorme druk op je om te excelleren.”

Femke Kamps: “Lotte Rensen heb ik leren kennen als oprichter van Ambitieuze Meisjes. Een platform en community die talentvolle vrouwen, veelal aan de start van hun carrière, met elkaar verbind. Toch ontdekte ik al snel dat ze zoveel meer is dan dit. Als Digital en Online Expert van Rutgers zet ze zich namelijk actief in voor gelijkheid op het gebied van gender en seksualiteit. Onlangs organiseerde ze zelfs een evenement in Den Haag, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de VN en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij het Wereld Bevolkingsrapport 2017 werd gepresenteerd. Een belangrijk moment gezien dit rapport de ongelijkheid rond seksualiteit en vrijheid om keuzes te maken aan de kaak stelt. Iets dat zonder twijfel grote invloed heeft op de economische en sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer en in het onderwijs. Lotte maakt zich dan ook openlijk hard om ongelijkheden op de werkvloer bespreekbaar te maken. Onlangs ging op het hoofdkantoor van Rutgers de champagne en beschuit met muisjes rond, toen het nieuwe kabinet bekend maakte het vaderschapsverlof van zes weken mee te nemen in de plannen. Ik ben dan ook ontzettend trots dat Lotte, die mij zonder twijfel enorm inspireert, wilde meewerken aan mijn boek Fuck the quarterlife crisis én deze bijzondere video.”
28 september 2019

AM Founder Lotte wint Viva400 Award. Jury: “Als jonge voorvechter van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid is zij een voorbeeld voor velen!”

In de categorie Wereldverbeteraars koos de jury Lotte als winnaar. Het juryrapport: “Lotte is oprichter van het online platform Ambitieuze Meisjes dat ervoor zorgt dat 25.000 young professionals van elkaar kunnen leren. Bovendien trekt ze namens kenniscentrum Seksualiteit Rutgers de kar voor She Decides, een door Minister Lilianne Ploumen gestart initiatief om veilige gezondheids- en abortuszorg te bieden aan vrouwen en meisjes wereldwijd. Als jonge voorvechter van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid is zij een voorbeeld voor velen!”
27 september 2019

Interview Frank.News: “We willen er voor zorgen dat de Nederlandse werkvloer veiliger en gezonder wordt voor jonge vrouwen.”

Nerkevents en community’s gericht op vrouwen: ze zijn overal. Allemaal net weer even anders, en vaak succesvol. Frank.news spreekt verschillende experts op dit gebied. In deel drie Lotte Rensen van Ambitieuze Meisjes. Op het moment dat Lotte Rensen de arbeidsmarkt betreedt en een netwerk voor jonge vrouwen mist, besluit ze dat zelf op te zetten, zo vertelt ze. ,,Acht jaar geleden bestond er nog niet zoiets. En dat terwijl ik tijdens mijn studie aan de lopende band te horen kreeg hoe belangrijk netwerken is voor je carrière. Eenmaal op netwerkborrels stond ik vooral tussen oudere mannen in grijze pakken. Een starter tussen directeuren. Dat werkt niet. Ik miste een safe space om echt te kunnen netwerken en het te hebben over onderwerpen die starters aangaan. Denk aan je eerste baan en alles wat daarbij komt kijken, hoe je ambities te verwezenlijken en ook waar te beginnen bij het opzetten van een eigen onderneming.” Facebook-groep Voor het eerste event van Ambitieuze Meisjes nodigt Rensen een groepje vriendinnen uit die op hun beurt allemaal een vriendin meenemen. ,,Om meer bekendheid te krijgen, liet ik een website bouwen. Bloggen was in die tijd heel populair, dus dat deden we. Die blogs verspreiden we weer via […]
26 september 2019

Interview Viva: “Ik wil Ambitieuze Meisjes groter maken en een eind maken aan ongelijkheid op de werkvloer.

“Ik bepaal zelf welke ontwikkeling ik als mens doormaak. Daarom doe ik veel aan zelfreflectie. Ik hou goed in de gaten waar ik het liefst mijn tijd en geld in investeer en welke doelen ik stel. Zo vind ik leiderschap tonen heel belangrijk, omdat ik daardoor onafhankelijk ben. Hoe belangrijk dat is voor je ontwikkeling, weet ik ook door mijn werk bij Rutgers als projectleider van SheDecides, een internationale vrouwenrechtenbeweging. Samen met mijn team doe ik er alles aan om vrouwen zelf te laten beslissen over hun lijf en toekomst. Wanneer vrouwen kinderen krijgen, hoeveel en met wie is bijvoorbeeld allesbepalend voor hoe lang ze kunnen studeren en of ze een baan kunnen krijgen waarmee ze financieel zelfredzaam worden. Ik vind het belangrijk dat alle vrouwen hun ambities kunnen waarmaken. Daarom heb ik Ambitieuze Meisjes opgericht: de grootste community voor jong vrouwelijk talent, met na acht jaar bijna 40.000 leden. Het idee ontstond doordat ik tijdens mijn studie vaak te horen kreeg dat netwerken zo belangrijk is, maar bij netwerkborrels stond ik vooral tussen oudere mannen in grijze pakken. Daarom besloot ik zelf een vrouwennetwerk op te richten.”
25 september 2019

Podcast TheTittyMag: over geleerde lessen, doelen en ambities

Wat zou jij tegen je 16-jarige zelf zeggen? Lotte Rensen is Founder van Ambitieuze Meisjes en werkzaam als Online & Digital Expert bij Rutgers, waar ze ook projectleider is van SheDecides. Ze spreekt met Cathelijne over haar eerder geleerde lessen, doelen en ambities. Luister nu naar TittyMag’s Sweet Sixteen.
24 september 2019

Interview De Wereldwijven: “Jongeren worden op school goed voorbereid op het worden van een geslaagde professional, maar hoe je een gelukkig mens wordt: daar besteden we nauwelijks aandacht aan.”

Ambitie en zelfontwikkeling betekenen voor mij dat je vormgeeft aan een droomleven, in plaats van een droombaan. We hebben werk veel te belangrijk gemaakt in onze maatschappij. Wat je doet wordt tegenwoordig verward met wie je bent. Volgens mij is het een heel mooie ambitie om na te streven dat je jezelf kunt blijven in een wereld die je iedere dag opnieuw de boodschap meegeeft dat je moet veranderen of in ieder geval moet verbeteren. ‘Druk zijn’ is tegenwoordig een statussymbool en ‘succes’ een identiteit. Jongeren worden op school heel goed voorbereid op het worden van een geslaagde professional, maar hoe je een gelukkig mens wordt: daar besteden we nauwelijks aandacht aan in de meest vormende fase van het leven. Absurd eigenlijk, en niet gek dat de burn-outs en depressies de pan uit rijzen.
23 september 2019

Podcast Campbluff: “Ik vind dat ik met zo’n grote achterban een verantwoordelijkheid heb om me uit te spreken.”

Lotte’s kracht is bewegingen in gang zetten ten behoeve van sociale veranderingen. In dit interview spreekt zij over haar vrije opvoeding, haar drang om taboes te doorbreken, haar eerste baan, haar activisme, wat haar burn-out met haar deed en wat ze van plan is binnen haar ‘comeback’.
22 september 2019

Goaldiggers Club: “Ik vind dat vrouwen elkaar veel te weinig kansen gunnen”

“Blijf benoemen bij elkaar waar een ander goed in is. Die empowerment is zo ontzettend belangrijk voor vrouwen om sterker in hun schoenen te gaan staan. De kwestie van de loonkloof speelt nu heel erg en er wordt heel vaak gezegd dat vrouwen niet goed kunnen onderhandelen. Om goed te kunnen onderhandelen moet je ook weten en kunnen benoemen wat je waard bent. En dan niet alleen puur qua geldbedrag, maar je ook op kwaliteiten kunnen onderscheiden. Je moet duidelijk kunnen maken wat jouw unieke inbreng is binnen een organisatie; waarom ze specifiek jou nodig hebben om hun doelen te bereiken. Ik denk dat als anderen je daarbij helpen en je daarop wijzen, dat zo ontzettend helpt om dat in beeld te krijgen voor jezelf. En meer complimenten geeft uiteraard een grote boost voor je zelfvertrouwen, waardoor je ook durft op te staan voor je kwaliteiten en wat je kan.”
15 oktober 2018

Oproep EenVandaag: “Zorg voor een veilige werkomgeving, waar meisjes en vrouwen ongehinderd zichzelf kunnen zijn.”

Een flirterige email, een seksueel getinte grap, een intieme vraag naar het privéleven of het kijken naar de borsten. Dagelijks overkomt dit werkende Nederlandse meisjes en vrouwen. We moeten er met elkaar voor zorgen dat dit soort gedrag stopt. Seksuele intimidatie is geen grapje. Meisjes en vrouwen hebben recht op een veilige werkomgeving, waar zij ongehinderd zichzelf kunnen zijn.
24 mei 2018

Interview Silicon Canals: “I’d like to initiate a change of culture, where women encourage- and give each other opportunities, instead of opposing and competing with each other.”

“The number of positions for women at decision making tables is still scarce. If the number of places is limited, you are less likely to help another. If we support each other, that would mean that we (sometimes) have to make room for another. That’s the only way how we can fix this. However, let me be clear, there is room for nuance. Intuition and the power to connect are very strong feminine qualities, qualities that are becoming increasingly important. The future is female, mark my words.”
20 december 2017

Artikel AD – De kracht van de Facebookgroep: “We delen niet alleen problemen, maar ook hoogtepunten.”

Het AD licht in dit artikel 3 Facebookgroepen uit, waaronder Ambitieuze meisjes. Op het moment van publicatie is het december 2017, het aantal leden staat op: 28.500. “Wat is het geheim? De onderlinge sfeer. In het begin waren we met 15 meiden, nu gaan we richting de 30.000. Maar ondanks dat aantal voelt het nog steeds als een grote vriendinnengroep. We delen niet alleen problemen, maar ook hoogtepunten. Met als doel om meiden al vroeg te laten ervaren dat het leuk is om samen te werken met andere vrouwen en elkaar kansen te gunnen.”
18 december 2017

Artikel Vance: Het geheim van het Ambitieuze Meisjes-netwerk

Nu staan fora vaker bekend als een hechte club mensen maar er is iets met het Ambitieuze Meisjes Netwerk dat het anders maakt. Zo is met naam en toenaam bekend wie oproepen doet of reageert en gaan posts over zakelijke vraagstukken in combinatie met persoonlijke dilemma’s. Het feit dat het AM-netwerk alleen voor vrouwen is, draagt volgens Birgit van der Heide bij aan het succes van de groep. Een zakelijke oproep van haar leidde tot talloze reacties en ‘enorme zakelijke groei’ van haar oppasservice. Ze ging van nul naar 10 regiomanagers die ze allemaal ontmoette via AM. In Augustus plaatste ze een oproep met wie het zag zitten om een eigen regio op te zetten. Birgit: “Een maand later startten we en het gaat nu hartstikke goed. AM is dé stap geweest om verder te kunnen met mijn bedrijf. Hiervoor deed ik alles zelf en was ik nog op zoek naar de volgende (cruciale) stap. Ik ben immens blij en dankbaar dat deze groep bestaat. Ik had het niet zo snel voor elkaar kunnen krijgen in mijn eigen netwerkkring.”
19 oktober 2017

Column Lotte in FNV Vrouw: “Vrouwen moeten zich veilig voelen.”

Het laatste kwartaal van 2017 is ingegaan. Het is wellicht nog wat vroeg om terug te blikken, maar toch kan ik niet anders dan vaststellen dat dit een ingrijpend jaar was (en ís) voor meisjes en vrouwen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Er is geen beter moment om een column te mogen schrijven over de positie van jonge werkende vrouwen dan nu. “Grab ’m by the pussy”. Met deze uitspraak, die hij later publiekelijk afdeed als onschuldige ‘kleedkamerpraat’, creëerde Donald Trump begin dit jaar een nieuwe moraal voor de omgang met vrouwen. De uitspraak was onderdeel van een gesprek waarin de meest machtige man ter wereld opschept over het feit dat je op een invloedrijke positie makkelijk wegkomt met grensoverschrijdend gedrag. Dit alles speelt zich af enkele minuten voordat hij een afspraak ingaat met een publicist. Een jonge vrouw, die nietsvermoedend haar werk komt doen. De wereld walgt en miljoenen mensen trekken door de straten tijdens de Womens Marches. Ook in Nederland, waar onze eigen politicus Thierry Baudet (u weet wel, de man die vindt dat vrouwen minder ambitie hebben) in maart in opspraak raakt wanneer er een opiniestuk uit 2014 boven komt drijven. In het stuk suggereert Baudet […]


Wil jij ook een interview met ons inplannen of wil je Lotte boeken als gastspeker of -columnist?


Neem dan contact met ons op via info@ambitieuzemeisjes.nl.