Over AM

Een glazen plafond, loonkloof, burn-out epidemie, #metoo, discriminatie, beperkt partnerverlof en ongelijke representatie; ambitieuze jonge vrouwen raken nog altijd geconfronteerd met obstakels in hun carrière.

De strijd om de emancipatie en gendergelijkheid op de Nederlandse werkvloer is nog lang niet gestreden; wij gaan het maken! De missie van AM is om de Nederlandse werkvloer gezonder, veiliger en kansrijker te maken voor jonge vrouwen. Dit doen wij door erover te praten, maar vooral door er iets aan te doén.

Door de handen in één te slaan met werkgevers en beleidsmakers en door jong vrouwelijk talent te empoweren. AM streeft naar een klimaat waarbinnen vrouwelijke young professionals en startende ondernemers op een verantwoorde wijze, met gelijke kansen en beloningen, kunnen werken aan de realisatie van hun carrière doelen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat álle vrouwen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij en dat het bedrijfsleven hier een representatieve afspiegeling van is. We zetten talent en kennis om in kansen. Van ambities maken we samen een succes.


MET BIJNA 40.000 LEDEN VORMT AM DE GROOTSTE COMMUNITY VOOR JONG VROUWELIJK TALENT IN NEDERLAND.

Over AM

Op basis van onze expertise van wat jonge vrouwelijk talent drijft weten wij als geen ander wat er nodig is voor goed werkgeverschap, dat jong talent aantrekt én behoudt.


- Lotte Rensen, founder

Hoe het begon: de Meet-Ups

AM (Ambitieuze Meisjes) wordt in 2011 opgericht door Lotte Rensen. Als startende ondernemer, in de afstudeerfase van haar studie, merkt zij de behoefte op aan een netwerk waar jong vrouwelijk talent elkaar op een laagdrempelige manier kan ontmoeten. Ze vormt een team om zich heen, waar o.a. Malou Muller deel van uitmaakt. AM organiseert vervolgens ruim 50 netwerkbijeenkomsten in tien steden, verspreid over Nederland en België. Tijdens deze Meet-Ups, die gehost worden door vijftien lokale ambassadrices, delen succesvolle, gevestigde namen uit de beroepspraktijk (‘Grand Dames’) hun carrière adviezen.

AM Community & Academy

Om ervoor te zorgen dat de ambitieuze meisjes ook tussen de bijeenkomsten door met elkaar in contact blijven wordt er een online community opgestart. De community begint klein, met ongeveer tien meisjes, om vervolgens uit te groeien tot een movement met bijna 40.000 leden. In de community wisselen leden vragen en tips met elkaar uit over werkgerelateerde onderwerpen. Om naast inspiratie ook kennisdeling en zelfontwikkeling te faciliteren voor de leden start AM in 2015 met AM Academy classes.

In de prijzen

In 2017 wordt AM voorgedragen voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs. Voor deze gerenommeerde regeringsprijs komen personen en organisaties in aanmerking die zich inzetten om een inspirerende/succesvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. In datzelfde jaar krijgt founder Lotte, als voorvechter van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid, de Viva400 Wereldverbeteraars award uitgereikt.

In de media

Ambitieuze Meisjes verschijnt regelmatig in de media. Glamour Magazine roept Lotte uit tot één van de honderd Nederlandse vrouwen die een voorbeeld zijn voor hun generatie. Eind 2017, als #metoo losbarst, siert ze de cover van FNV Vrouw magazine waarbij zij als gastcolumnist een brandbrief schrijft met de oproep om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer terug te dringen. In een uitzending van radio EenVandaag vraagt Lotte aandacht voor de verlenging van het partnerverlof en gelijk kansen voor werkende vrouwen. Regelmatig treed ze op als public speaker, o.a. tijdens de Nationale Carrièrebeurs en de Nederlandse Carrièredagen en de events van FNV Vrouw en Women’s March The Netherlands.

Anno 2019: Talent dat het maakt

Sinds de oprichting van AM in 2011, zijn de netwerken voor jonge vrouwen als paddenstoelen uit de grond geschoten. Dat is een goede ontwikkeling. Toch valt het Lotte en Malou (anno 2019 zelf ‘Grand Dames’) op dat er iets mist.

Lotte is inmiddels werkzaam bij Rutgers, waar ze zich o.a. inzet voor het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de verlenging van het partnerverlof. Nu ze meer kennis heeft van beleidsvorming wordt het haar steeds duidelijker dat het niet voldoende is jonge vrouwen te verbinden in een netwerk en hen met academy classes te empoweren in hun talent. Om ervoor te zorgen dat dit talent vervolgens optimaal kan gedijen is het belangrijk om in gesprek te raken met beleidsmakers, die middels wet- en regelgeving grote invloed uitoefenen op het klimaat waar jonge vrouwen in terecht komen.

Malou heeft in de tussentijd ruime werkervaring opgedaan binnen de culturele sector en het bedrijfsleven in functies waarbij de mens centraal staat. Zij heeft geconstateerd dat er binnen de gehele breedte van het bedrijfsleven een disbalans is in diversiteit. Werkgevers worstelen met het implementeren van een diversiteitsbeleid en jonge vrouwen met een gezonde ambitie en carrièredoelen worstelen met het maken van de beperkte keuzes en mogelijkheden. In 2025 zullen millennials 50% van de arbeidsplekken vervullen, maar tussen de verschillende generaties op de werkvloer ligt nog een grote uitdaging.

Malou treedt toe als managing partner van AM. In september 2019 introduceert AM haar nieuwe bedrijfsfilosofie, met de bijbehorende pay-off; Talent dat het maakt. Onze strategie 2019-2021 richt zich op vier kernthema's, die aansluiten op onze missie om de Nederlandse werkvloer gezonder, veiliger en kansrijker te maken. De emancipatienota 2018-2021 van de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en de AM Community review (juni 2019) vormen de basis van onze thematische prioritering.

De vier kernthema's waarop AM zich gaat richten zijn:

- Preventie grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer (met extra aandacht voor LHBTI vrouwen, vrouwen met een beperking en vrouwen van kleur);

- Gelijke representatie & doorbreken van genderstereotype beeldvorming.

- Arbeidsparticipatie & economische zelfstandigheid;

- Gezondheid & vitaliteit.

Onderdeel worden van team AM

Een actieve bijdrage leveren aan de missie van AM?


ALLE VACATURES